Kort om holdtyper:
Astanga II:
Yoga med synkronisering af åndedræt og bevægelser. Guidet klasse, hvor vi ser hvor langt vi kan nå i Primary Serie.
Har du ikke tilmeldt dig her på stamhold, kan du på skemaet se om der er plads til drop in.
Dørene er åbne ca 15 min. før
 
Yoga synchronized with the breath and movements. If you are not attending a "Stamhold"  see the Schedule if there are space for Drop In.
Doores will be open 15 min before class.
 
Astanga I:
Guidet klasse. Det varierer fra gang til gang, hvilke stillinger, der vil blive arbejdet ekstra med.Har du ikke tilmeldt dig her på stamhold, kan du på skemaet se om der er plads til drop in.
Dørene er åbne ca 15 min før.
 
It will vary which postures we will go through. If you are not attending a "Stamhold"  see the Schedule if there are space for Drop In.
Doores will be open 15 min before class.
 
Blid Astanga:
Her kan alle være med - også hvis du er helt ny til yoga. Vi vil arbejde med udgangspunkt i Astanga - men modificere, så der bliver en blidere tilgang til stillingerne. Har du ikke tilmeldt dig her på stamhold, kan du på skemaet se om der er plads til drop in.
Dørene er åbne ca 15 min før
 
Gentle Astanga:
In this class everybody can attend - even if you are new to yoga. If you are not attending a "Stamhold" see the Schedule if there are space for Drop In.
Doores will be open 15 min before class.
 
 
Rocket I:
Med udgangspunkt i Astanga Primary Serien er der fokus på styrke, flexibilitet og  balance. Flere omvendte stillinger tilbyder muligheden for at ændre perspektiv og samtidigt have en let praksis. Vær forberedt på at bevæge dig lidt hurtigere og blive MEGET strærkere. Rocket I integrerer stillinger fra 1. og 2. serie fra Astanga.
 
Rocket I:
Based on the Primary Series of Ashtanga, the Rocket I focuses on strength, flexibility  and balance. Plenty of inversions offer the opportunity to change perspective and keep the practice light. Be ready to move a bit faster and get a LOT stronger. The Rocket 1 Routine integrates postures from the first and second series of Ashtanga 
 
Rocket II:
En intermediate/avanceret serie som inkluderer variationer af stillinger fra anden og tredje serie fra Astanga Yoga serien. Der fokuseres på styrke, bagoverbøjninger, twist og hofteåbnere. Der vil altid tilbydes modifikationer så der bygges op fra grunde.
 
An intermediate/advanced series including variations of poses from the second and third series of the Ashtanga Vinyasa Yoga system. Rocket 2 focuses on strength poses, backbends, twist and hip openers. Modifications will be offered and encouraged as we build the Practice from the ground up.
 
Rocket III - Happy Hour 
Vi starter med solhilsnerne i denne klasse, der kaldes The Happy Hour eller Rocket III. Npr vi sammen fejrer ugen der er gået. Denne klasse er en fusio af Rocket I og II som får stillinger fra Astanga Primary og Rocket serierne til at smelte sammen og giver den fulde fornemmelse af The Rocket.
Det er for alle niveauer - især for den, der gerne vil udfordres i sin praksis. Der arbejdes med alle niveauer af erfaring for at gøre klassen tilgængelig. Det er en høj-energi klasse som fylder kroppen med energ. En perfekt start på  weekenden.
 
Rocket III - Happy Hour
Starting from sun salutations in this class called the Happy Hour class or Rocket 3. It’s when we come together to celebrate the week. This class is a fusion of Rocket 1 and 2, which brings together the postures of the Primary and Rocket series to create a complete interpretation of the Rocket.
It is accessible to all levels and especially those who want a challenge in their practice. We will work with all levels of experience to make the class appropiate.  The Rocket 3 is a high-energy class that leaves the body charged with energy. A perfect way to start the weekend
.
Intro til yoga
Er du helt ny til Astanga Yoga - eller er du bare blevet lidt rusten - så kom med til denne intro time - hvor der er lagt vægt på individuel undervisning.Det vil være lagt vægt på at lære vejrtrækningen, krops låsene samt solhilsen A og B som er fundamentet for at være med på de guidede klasser. 
 Mere øvede med egen praksis, vil kunne deltage med egen praksis
 
Intro to Yoga
If you have never tried yoga - or you haven´t done yoga for a long time come to this intro class. There will be focus on individual teaching. Focus will be on breathing, bandhas and sun salutations which is the fundament to attend guided classes
More advanced students with a personal practice may attend with there personal practice
 
Personal Practice
Her kan du få opbygget en egen praksis. Du bestemmer selv hvilken yoga du ønsker at praktisere, men du kan altid få hjælp og inspiration fra yogalæreren som vil være tilstede. Så få etableret et godt fundament i solhilsnerne, og herfra kan du vælge at gå videre med Astanga eller Rocket - eller måske nget helt tredje. DU bestemmer.
En virkelig god  og effektiv måde at blive undervist  på - næsten som til en privat time - da du får undervisningen tilpasset kun dig og din yoga. Du kommer og går når det passer dig inden for tidsrammen.
 
Here you may develop you own personal practice. You decide what kind of yoga you want to practice but the teacher can help you and might give you some inspiration. Build a great fundament with the  sunsaliuations oand from here you can decide whether you want to continue with Astanga, Rocket or anything else. YOU decide
A good and efficient way to learn - almost like a private lesson - your teacher will teach only you and help you with your yoga. You come and finish as it suits you within the tie frame.
 
Follow the Yogi
En morgen Rocket klasse, hvor du skal være opmærksom på hvad din lærer gør - ingen verbal guidning. Du følger klassen ind og ud af stillingerne fra Rocket, men er selvføgelig velkommen til at modifcere/ udvide stillingerne, så de passer til dig og dit niveau. Start din dag med fuld opmærksomhed, lydhørhed og masser af energi.
Follow the Yogi
A morgning Rocket class where you pay attention to what your teacher is doing - no verbal guidance. You follow the class in and out of the postures from Rocket allways allowed to modify or ad on to the postures so they will fit your level. Start your day with full attention, awareness an a lot of enegry.

Skema

 Schedule  

Uge Skema   

 

 

 

Tilmelding:  Send SMS til 31 42 14 18 
Betal via MobilePay (31 42 14 18)
- eller overfør betaling til konto nr. 0400 - 4018904603. Husk at oplyse navn(e) og hvad du betaler for.

Se priser her

Spørgsmål via SMS (31 42 14 18) - eller mail  - Brug "KONTAKT" her på hjemmesiden. Du får svar hurtigst muligt om der er plads på holdet.

Booking:
Booking : Text to no. +45 31 42 14 18
Pay with MobilePay (31 42 14 18) or a banktransfer to acount: nr. 0400 - 4018904603. Remember to inform your name(s) and what your are buying.

Prices Look here

Questions by SMS ( 31 42 14 18) or by mail - please use "KONTAKT" on this webpage. You will recive an answer as fast as posible so you will know if there are space. when no answer you can just show up.

 

 

 

 

 Foto: Diana Lindhardt

 
Se mere om de forskellige hold typer under information.
 
See more about the different types of classes  see information
 
 
Se mere om undervisere under Om Everyday Yoga.
 
Se more about teacher
 
 
 
 
 
Hanne Konstantin-Hansen | CVR: 35094865 | Njalsgade 23D, 2300 København S - DENMARK | Tlf.: 4531421418 | mail@everydayyoga.dk