Skema / Information om klasser

Tilmelding

Tilmelding: Send SMS til tlf. 31421418
Indbetaling: MobilePay Nr. 92647 
eller på Kontonr. 0400 - 4018904603.
Husk at oplyse navn og periode og evt stamhold.

Se mere på priser:

Afbud ved månedsbetaling: SMS eller mail.

Booking:

Send Text to no. +4534214 
MobilePay nr. 92647 
or 
banktransfer to account  0400 - 4018904603.
Remember to inform name, period and possible "Stamhold".

See prices here 

Cancellation: Send a text or e-mail.

Tips
 Hav bekvemt tøj på, t-shirt, shorts eller gamacher, vær barfodet og tag løse smykker af. Spis ikke noget stort måltid 2-3 timer inden yogaen. Er du meget sulten, så spis lidt frugt.

Drik ikke mere end et lille glas vand senest ½ time før yogaen.Drik ikke væske mens du laver yoga. 

Ved menstruation bør du ikke lave yoga de første par dage (tag det i hvert fald roligt), og lav ikke de omvendte stillinger, hvis du får ondt. 

Efter yoga er det vigtigt, at du hviler 10 min. afslappet med normalt åndedræt. 

Ved graviditet anbefales det ikke at starte med Astanga yoga. Det er dog muligt at følge Blid Astanga Yoga.

Comfortable clothing on: T-shirt, shorts, leggings. Be barefoot and leave jewelry behind. Do not eat a large meal 2 - 3 hours before yoga. If you are vary hungry eat some fruit.

Drinking: Do not drink more than a small glass of water half an hour before class. Try not to drink during class. 

Around your period: You might not do yoga the first couple of days. if you do - take it easy. and do not go into inversions if you feel any pain,

Pregnacy: Recomend not to start Astanga Yoga. You can attend to Gentle Astanga yoga.

Information

Om Yoga Klasserne
In English

 
Guidet Astanga Yoga I
For de elever der kender  lidt til Astanga Yoga. Her har vi god tid til at gennemgå de forskellige stillinger og teknikkerne. Vi når derfor ikke helt så mange stillinger af 1. serie. Der vil være lidt flere modifikationer indtil den enkelte er klar til af gå videre i stillingerne.  Det varierer fra gang til gang, hvilke stillinger, der vil blive arbejdet ekstra med.
 
Guidet Astanga Yoga  I
For students who knows Astanga Yoga. We will have time to explore different potures and the technics. We will get through a little less postures from 1. series. More modifications until the indidvidual body is ready for deeper postures.
 
Guidet Astanga Yoga II
For elever der kender til Astanga Yoga. Vi vil igennem det flow, der opstår, når vejrtrækningen  synkroniseres med bevægelserne, arbejde med stillingerne i Primary Series og forsøge komme så mange stillinger af serien igennem som er passende. Vi vil arbejde hen imod at blive fortrolig med stillingerne og deres rækkefølge og finde en balance mellem styrke og afspændthed i stillingerne og bevægelserne imellem stillingerne. Der guides til og med de stående stillinger, hvorefter eleverne sættes fri og følger egen rytme på vejrtrækningen. Det giver større mulighed for individuel hjælp og modifikationer.
 
Guidet Astanga Yoga II
For studens who knows Astanga well. Through the flow that will appear when the breath is syncroniced with the movement we will go through the postures in Primary Series and work as many postures as appropriated. We wil work towards a confidenttialy with the postures and theflow to find the baanc between the strength and softness in the postures and the vinyasas. Your will be guidet thrue the standing postures and from there you wil be set free to follow your own breathing. This will give a better oppotunity for individual help and modifications.
 
Blid Astanga Yoga- for alle:
Her vil vi arbejde med udgangspunkt i Astanga - men modificere, så der bliver en blidere tilgang til stillinger. Lidt mere Yin yoga - lidt langtsommere, lidt færre stillinger - lidt flere siddende stillinger og længere afpænding til sidst. .Blid Astanga et godt sted af starte, da alle kan være med.  
 
Gentle Astanga - for all students
We will modify from the Astanga sequence to make the attitude more soft and gentle More like Yin Yoga; sowly and with a few Postures.And a nice long relaxtion. 
 
Rocket I:
For de elever der kender til Astanga Yoga. Strukturen af Rocket er inspireret af Astanga yoga, udviklet af Larry Schultz, da han underviste Rockgruppen The Grateful Death igennem flere års turnè.
Rocket er inddelt i tre serier Rocket I, Rocket II og Rocket III. Rocket I er en modificeret udgave af AstangaPrimary Serie, Rocket II af AstangaIntermediate Serie og Rocket III (HappyHour) er en kombination af de to.

Stillingerne er derfor kendte fra Astanga Yoga, men især vil overgangene mellem stillingerne være med et tilbud om armbalancer, løft og håndstand, der selvfølgelig kan modificeres så alle kan være med.
 
Rocket I:
For students who knows Astanga Yoga.This style is rooted in Astanga Yoga and developed by Larry Schultz while he was a yoga teacher for The Greatful Dead.The Rocket is divided into a series of three: Rocket I, Rocket II and Rocket III. The Rocket I series is based on the Modified Primary Series. The Rocket II is based on the Intermediate series of Ashtanga Vinyasa Yoga. Rocket III (aka "Happy Hour") is a combination of the seated Rocket I and Rocket II.
 
 
Based on the Primary Series of Ashtanga, the Rocket I focuses on strength, flexibility  and balance. Plenty of inversions offer the opportunity to change perspective and keep the practice light. 
 
Rocket II:
En intermediate/avanceret serie som inkluderer variationer af stillinger fra anden og tredje serie fra Astanga Yoga serien. Der fokuseres på styrke, bagoverbøjninger, twist og hofteåbnere. Der vil altid tilbydes modifikationer så der bygges op fra grunde.
 
Rocket II 
An intermediate/advanced series including variations of poses from the second and third series of the Ashtanga Vinyasa Yoga system. Rocket 2 focuses on strength poses, backbends, twist and hip openers. Modifications will be offered and encouraged as we build the Practice from the ground up.
 
Rocket III - Happy Hour 
Vi starter med solhilsnerne i denne klasse, der kaldes The Happy Hour eller Rocket III. Npr vi sammen fejrer ugen der er gået. Denne klasse er en fusio af Rocket I og II som får stillinger fra Astanga Primary og Rocket serierne til at smelte sammen og giver den fulde fornemmelse af The Rocket.
Det er for alle niveauer - især for den, der gerne vil udfordres i sin praksis. Der arbejdes med alle niveauer af erfaring for at gøre klassen tilgængelig. Det er en høj-energi klasse som fylder kroppen med energ. En perfekt start på  weekenden.
 
Rocket III - Happy Hour
Starting from sun salutations in this class called the Happy Hour class or Rocket 3. It’s when we come together to celebrate the week. This class is a fusion of Rocket 1 and 2, which brings together the postures of the Primary and Rocket series to create a complete interpretation of the Rocket.
It is accessible to all levels and especially those who want a challenge in their practice. We will work with all levels of experience to make the class appropiate.  The Rocket 3 is a high-energy class that leaves the body charged with energy. A perfect way to start the weekend. 
 
Intro til Yoga 
Er du helt ny til Astanga Yoga - eller er du bare blevet lidt rusten - så kom med til denne intro time - hvor der er lagt vægt på individuel undervisning. Du lærer din yoga i dit tempo og med de modifikationer din krop har brug for.
Det bliver næsten som at have en enetime - men der er flere i rummet, som alle er igang med egne yogapraksis, og så er det til en hel anden pris :-)
Mere øvede som kender til Astanga Serien - er velkomne til at deltage som til Mysore. Her kan du komme i gang fra kl. 18:30 - du skal bare være færdig med serien senest kl. 20:30 - så har du 30 minutter til de afsluttende stillinger og afspænding.
 
Intro to Yoga
If you have never tried yoga - or you haven´t done yoga for a long time come to this intro class. There will be focus on individual teaching. You will learn your yoga in your pace and with your modifications.
Almost like having a privat class - but there will be more students in the room - everyone practicing their own yoga - and to a different price.:-)
More intermediate student are welcome to practice Mysore. You can start at 6:30 PM and be starting the finishing postures af 8:30PM - so you can leave the room at 9:00 PM
 
Personal Practice
Her kan du få opbygget en egen praksis. Du bestemmer selv hvilken yoga du ønsker at praktisere, men du kan altid få hjælp og inspiration fra yogalæreren som vil være tilstede. Så få etableret et godt fundament i solhilsnerne, og herfra kan du vælge at gå videre med Astanga eller Rocket - eller måske nget helt tredje. DU bestemmer.
En virkelig god  og effektiv måde at blive undervist  på - næsten som til en privat time - da du får undervisningen tilpasset kun dig og din yoga. Du kommer og går når det passer dig inden for tidsrammen.

Personal Practice 
Here you may develop you own personal practice. You decide what kind of yoga you want to practice but the teacher can help you and might give you some inspiration. Build a great fundament with the  sunsaliuations oand from here you can decide whether you want to continue with Astanga, Rocket or anything else. YOU decide
A good and efficient way to learn - almost like a private lesson - your teacher will teach only you and help you with your yoga. You come and finish as it suits you within the tie frame.
 
Follow the Yogi
En morgen Rocket klasse, hvor du skal være opmærksom på hvad din lærer gør - ingen verbal guidning. Du følger klassen ind og ud af stillingerne fra Rocket, men er selvføgelig velkommen til at modifcere/ udvide stillingerne, så de passer til dig og dit niveau. Start din dag med fuld opmærksomhed, lydhørhed og masser af energi.
 

Follow the Yogi
A morgning Rocket class where you pay attention to what your teacher is doing - no verbal guidance. You follow the class in and out of the postures from Rocket allways allowed to modify or ad on to the postures so they will fit your level. Start your day with full attention, awareness an a lot of enegry.

 

Foto: Diana Lindhart

Om Astanga

Astanga Yoga er en dynamisk og fysisk udfordrende yoga med synkronisering af åndedræt og bevægelser. Ved hjælp af et kontrolleret åndedræt og kropslåse under bevægelse fra stilling til stilling skabes en indre varme, som får dig til at svede og er rensende for led, muskler og indre organer - og giver et stort velbefindende. Du vil opleve en stor koncentration og øget opmærksomhed om din krop. Alle kan deltage, hver på sit niveau. 

I undervisningen vil alle, der ønsker det, få hjælp og blive justeret efter behov. Der vil være mulighed for at modificere de enkelte stillinger, så der, uanset hvor den enkelte er, kan arbejdes bevidst i den enkelte stilling. 

Formålet med kropslåsene er at holde på og omdirigere energien i kroppen. Fra navlen og nedefter strømmer energien. Rodlåsen (mula bandha) sørger for, at energien ikke bare strømmer ud ad kroppen og tabes, mens mavelåsen (uddiyana bandha) påny bringer energien opad, mod navlen. Uddiyana betyder "flyve opad. Når man behersker kropslåsene, vil man få masseret alle organerne ved hvert eneste åndedræt, således at der vil opnås øget blodgennemstrømning i hele maveregionen og derved større udrensning af organerne.

I Astanga yoga benyttes en teknik kaldet Ujjayi åndedrættet, som  er et kraftfuldt åndedræt, som kendes på den dybe 'brusende' lyd fra halsen. Lyden på ujjayi åndedrættet fremkommer ved at knibe let sammen i bunden af halsen. Effekten af lyden er først og fremmest at fokusere tankerne omkring yogapraksisen, så man er fuldstændig tilstede i nuet, men er samtidig med til at opvarme indåndingsluften, så man ikke bliver afkølet ved hver indånding. 
 
 
 
 
 
Hanne Konstantin-Hansen | CVR: 35094865 | Njalsgade 23D, 2300 København S - DENMARK | Tlf.: 4531421418 | mail@everydayyoga.dk